Ing. Marie Wolfová., Ph.D

soudní znalec


Autorizovaný inženýr, soudní znalec pro vady a poruchy staveb


Ing. Boris Plšek

stavební inženýr


Jednatel společnosti IN PROJEKT Czech, s.r.o.


O firmě EPZ Project s.r.o.

EPZ project s.r.o. je mladá dynamická firma jejíž zakladatelé získali bohaté zkušenosti ve svých oborech působení a dosáhli jisté úrovně. Rozhodli se je tedy využít pro záměry firmy EPZ Project s.r.o a poskytnout tak klientům servis nejvyšší úrovně, založený však nejen na odborné erudici, zkušenostech, ale hlavně na společenské odpovědnosti a férovém přístupu.


Kontaktujte nás
+420 724 661 867